top of page

{1} Twarzą do świata

Stając twarzą do świata cieszę się istnieniem tego wszystkiego co widzę, czuję i w co wierzę. Otwarta postawa jest, także zaproszeniem dla wszystkich, moich gości. Bo ten blog jest takim przedłużeniem mojego domu, a tym samym mnie samej. Trudno jest podzielić życie na kategorie i z matematyczną precyzją – najlepiej do jednej setnej – ich się trzymać. Tak, więc kategorie to umowne, przenikające się światy, które dopiero w całości stanowią jakiś szkic człowieka, bądź ludzkich spraw. „Dobrze, że jesteś”. Zapraszam do wspólnej wędrówki przez chaszcze tego tylko na pozór wirtualnego świata.