{4} Wybieram zaufanie Bogu

Muszę zaufać Bogu w tym, że wie co jest, co się dzieje i co On z tym robi. To są refleksje i dylematy, które zatrzymuję na czas dojścia do Niebieskich Wrót - mam nadzieję, że nie szybko będę się mogła nimi dzielić.


  • https://www.facebook.com/irenazakro
  • Twitter Clean